Letselschade na verkeersongeval

Wilt u weten of u recht op schadevergoeding heeft na een verkeersongeval?

schadevergoeding verkeersongeval

Recht op schadevergoeding na een verkeersongeval

U heeft een verkeersongeval gehad dat is veroorzaakt door een ander en u heeft hierbij schade en letsel opgelopen? In de meeste gevallen heeft u recht op schadevergoeding. Ik help u hier volledig gratis en geheel vrijblijvend bij.

Aansprakelijkheid verkeersongeval vaststellen

Om vast te kunnen stellen of u recht heeft op schadevergoeding, is het belangrijk om de toedracht van het ongeval duidelijk te krijgen. Er wordt dan vastgesteld wie er aansprakelijk is voor het ongeluk en de daaruit voortvloeiende schade. Vaak wordt er ter plekke een aanrijdingsformulier ingevuld en ondertekend, maar dat gebeurt om verschillende redenen lang niet altijd. Voor het vaststellen van de aansprakelijkheid kunnen bijvoorbeeld ook getuigen of een proces-verbaal van de politie van belang zijn. Wanneer de aansprakelijkheid komt vast te staan, moet in principe al uw schade worden vergoed door de (verzekeraar van de) veroorzaker van het ongeluk.

Recht op schadevergoeding na een verkeersongeval

U heeft een verkeersongeval gehad dat is veroorzaakt door een ander en u heeft hierbij schade en letsel opgelopen? In de meeste gevallen heeft u recht op schadevergoeding. Ik help u hier volledig gratis en geheel vrijblijvend bij.

Aansprakelijkheid verkeersongeval vaststellen

Om vast te kunnen stellen of u recht heeft op schadevergoeding, is het belangrijk om de toedracht van het ongeval duidelijk te krijgen. Er wordt dan vastgesteld wie er aansprakelijk is voor het ongeluk en de daaruit voortvloeiende schade. Vaak wordt er ter plekke een aanrijdingsformulier ingevuld en ondertekend, maar dat gebeurt om verschillende redenen lang niet altijd. Voor het vaststellen van de aansprakelijkheid kunnen bijvoorbeeld ook getuigen of een proces-verbaal van de politie van belang zijn. Wanneer de aansprakelijkheid komt vast te staan, moet in principe al uw schade worden vergoed door de (verzekeraar van de) veroorzaker van het ongeluk.

Bent u aangereden?

Ik adviseer u graag over uw rechten.

Schade inventariseren

In dat geval zal ik samen met u inventariseren wat uw schade is. Als gevolg van het ongeluk kunnen er allerlei kosten ontstaan. U kunt hierbij onder andere denken aan kosten voor fysiotherapie, huishoudelijke hulp, medicijnen, het eigen risico van de zorgverzekeraar, maar misschien heeft u ook wel minder inkomsten doordat u niet meer (volledig) kunt werken of moeten er aanpassingen in uw huis worden gedaan. Uiteraard wilt u dat deze kosten betaald worden. Ook heeft u waarschijnlijk recht op smartengeld. Dit is een vergoeding voor de ongemakken en de pijn die u heeft. Recht op Schadevergoeding is gespecialiseerd in het vaststellen van de hoogte van het smartengeld.

Direct aan de slag

Om al deze kosten zo snel mogelijk vergoed te krijgen, ga ik direct voor u aan de slag. Ik zal een overzicht van uw schade opstellen en dit aan (de verzekeraar van) de veroorzaker toesturen, zodat uw schade snel kan worden geregeld. Meestal zal uw schade worden vergoed zonder dat we hiervoor naar de rechter moeten. Mochten we er alsnog niet zonder rechter uitkomen dan schakelen wij de beste advocaat voor u in om u hierin bij te staan.

Heeft u recht op schadevergoeding na een verkeersongeval?

Bent u slachtoffer geworden van een verkeersongeval en wilt u weten of u recht heeft op schadevergoeding? Neem dan gratis en vrijblijvend contact met mij op. Ik neem de tijd om naar uw verhaal te luisteren en bespreek graag met u uw mogelijkheden.

Schade inventariseren

In dat geval zal ik samen met u inventariseren wat uw schade is. Als gevolg van het ongeluk kunnen er allerlei kosten ontstaan. U kunt hierbij onder andere denken aan kosten voor fysiotherapie, huishoudelijke hulp, medicijnen, het eigen risico van de zorgverzekeraar, maar misschien heeft u ook wel minder inkomsten doordat u niet meer (volledig) kunt werken of moeten er aanpassingen in uw huis worden gedaan. Uiteraard wilt u dat deze kosten betaald worden. Ook heeft u waarschijnlijk recht op smartengeld. Dit is een vergoeding voor de ongemakken en de pijn die u heeft. Recht op Schadevergoeding is gespecialiseerd in het vaststellen van de hoogte van het smartengeld.

Direct aan de slag

Om al deze kosten zo snel mogelijk vergoed te krijgen, ga ik direct voor u aan de slag. Ik zal een overzicht van uw schade opstellen en dit aan (de verzekeraar van) de veroorzaker toesturen, zodat uw schade snel kan worden geregeld. Meestal zal uw schade worden vergoed zonder dat we hiervoor naar de rechter moeten. Mochten we er alsnog niet zonder rechter uitkomen dan schakelen wij de beste advocaat voor u in om u hierin bij te staan.

Heeft u recht op schadevergoeding na een verkeersongeval?

Bent u slachtoffer geworden van een verkeersongeval en wilt u weten of u recht heeft op schadevergoeding? Neem dan gratis en vrijblijvend contact met mij op. Ik neem de tijd om naar uw verhaal te luisteren en bespreek graag met u uw mogelijkheden.

Nieuwsbrief

Wilt u weten wanneer u recht heeft op schadevergoeding?

Meldt u zich dan aan voor de gratis nieuwsbrief.

Blauw vlak klein

Loopkantstraat 25
5405 AC Uden

Blauw vlak klein

KvK 65077598

 

Contactgegevens

Loopkantstraat 25
5405 AC Uden

rosv.nl
schade@rosv.nl

Tel. 06 39743430

KvK 65077598

Btw-id NL002312278B48