Schadevergoeding voor zwartwerken

Recht op Schadevergoeding nieuwsbericht

Schadevergoeding voor zwartwerken

Door een ongeval heeft u letsel opgelopen. Hierdoor kunt u tijdelijk niet werken. U meldt zich ziek bij uw werkgever en u krijgt uw loon doorbetaald of vergoed. Maar in het weekend werkt u ook zwart. U heeft hierdoor minder (zwart) geld. Hoe zit dat dan? Óók voor zwartwerken kunt u een schadevergoeding krijgen.

 

Recht op schadevergoeding na ongeval

Wanneer u bent aangereden door de schuld van een ander, is die ander (de tegenpartij) aansprakelijk. Dit betekent dat de verzekeraar van de tegenpartij in principe al uw schade moet vergoeden. De schade aan uw vervoersmiddel, maar ook alle schade die ontstaat door uw opgelopen letsel.

 

Minder inkomsten

Zo kunt u door uw letsel misschien niet meer werken. U belt uw werkgever en meldt u ziek. In de meeste gevallen zal uw salaris (grotendeels) worden doorbetaald.  Wanneer u door uw ziekmelding niet uw volledige salaris krijgt doorbetaald, moet de aansprakelijke verzekeraar het verschil aan u betalen. U kunt dit verschil dan eenvoudig aantonen door loonstrookjes en/of bankafschriften.

 

Zwartwerken

Maar naast uw gewone werk, werkt u ’s avonds of in het weekend zwart bij. Met zwartwerken wordt bedoeld het werk dat u verricht voor anderen waarvoor u wel geld krijgt, maar waarover u geen belasting betaalt. In sommige branches wordt dit veel gedaan en is dit heel normaal. Er wordt soms zelfs meer mee verdiend dan met het werk in loondienst waarover wél belasting wordt betaald. Door uw letsel kunt u nu ook niet meer zwartwerken. Ook hierdoor heeft u minder inkomsten. Hoe zit het dan? Krijgt u dan ook een schadevergoeding omdat u niet meer kunt zwartwerken? U heeft namelijk geen loonstrookjes als bewijs natuurlijk. Ja, dat kan!

 

De rechter over zwartwerken

U heeft ook recht op schadevergoeding als u niet meer zwart kunt werken en hierdoor minder inkomsten heeft. De Hoge Raad, de hoogste rechter in Nederland, heeft dit bepaald. Hier zijn wel twee belangrijke eisen aan verbonden.

1.    U moet bewijzen dat u zwartwerkte en hoeveel u daarvoor kreeg betaald.

2.    Van het bedrag dat u krijgt voor het zwartwerken, moet nog een percentage voor belasting worden afgehaald.

U krijgt dus een schadevergoeding voor het netto bedrag dat zou zijn overgebleven als u wél belasting zou hebben betaald. Even simpel berekend blijft er van € 10,00 bijvoorbeeld € 7,00 over. Als u met zwartwerken elke maand € 100,00 verdiende, heeft u recht op een schadevergoeding van € 70,00 per maand.

 

Zwartwerken bewijzen

U moet dus bewijzen dat u zwart werkte. En dat is waar het lastiger wordt. U krijgt namelijk alles handje contantje betaald. U heeft geen loonstrookjes of bankafschriften. Hoe kunt u dan toch aantonen dat u minder zwarte inkomsten heeft? Voor uw letselschadedossier kunt u dit aantonen met verklaringen van de mensen bij wie u zwart werkte. U vraagt deze personen op papier te zetten dat u bij ze werkte en dat u hiervoor contant betaald kreeg. Op deze manier heeft u bewijs van uw zwarte inkomsten en moeten deze misgelopen inkomsten gewoon aan u worden vergoed.

 

Belastingdienst

Voor deze verklaring bent u wel afhankelijk van de bereidwilligheid van deze mensen. Hoewel een verzekeraar de gegevens over uw zwartwerken nooit mag melden bij de Belastingdienst, is en blijft er natuurlijk altijd een risico. Veel mensen zijn bang dat de Belastingdienst er toch achter komt. Om die reden zullen zij een dergelijke verklaring niet meteen willen opstellen. Uw belangenbehartiger kan u hierbij helpen en ervoor zorgen dat het bewijs voor uw zwartwerken toch rond komt.

 

Ook recht op schadevergoeding voor zwartwerken

Wanneer u door een ander bent aangereden en letsel heeft opgelopen waardoor u niet meer zwart kunt werken, heeft u ook recht op een schadevergoeding voor de misgelopen zwarte inkomsten. Dit geldt ook als u letsel heeft door een misdrijf, bedrijfsongeval of medische fout. U kunt deze zwarte inkomsten aantonen met verklaringen van anderen. Uw belangenbehartiger kan u hierbij kosteloos helpen.

 

Recht op gratis belangenbehartiger

Wanneer de tegenpartij aansprakelijk is voor uw schade, moeten ook de kosten voor uw belangenbehartiger (letselschade specialist) worden vergoed. U heeft dan altijd recht op gratis juridische bijstand, ook wanneer u geen rechtsbijstandsverzekering heeft. Schakel dus altijd een letselschade specialist in om u te helpen als u een ongeval heeft gehad! Neem hiervoor nu gratis en vrijblijvend contact met mij op.

 

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen of wilt u weten wat Recht op Schadevergoeding in uw situatie voor u kan betekenen?

Geplaatst in de categorie: ,
Nieuwsbrief

Wilt u weten wanneer u recht heeft op schadevergoeding?

Meldt u zich dan aan voor de gratis nieuwsbrief.

Blauw vlak klein

Loopkantstraat 25
5405 AC Uden

Blauw vlak klein

KvK 65077598

 

Contactgegevens

Loopkantstraat 25
5405 AC Uden

rosv.nl
schade@rosv.nl

Tel. 06 39743430

KvK 65077598

Btw-id NL002312278B48